Ik ben huurder Ik ben woningzoekende Over WOONBEDRIJF, Vestide

Disclaimer

 
AA

Voor deze site geldt de volgende disclaimer:

  1. Hoewel bij de samenstelling van de Vestide-internetsite de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.
  2. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  3. Vestide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  4. Hoewel Vestide alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vestide niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  5. Het is mogelijk dat via de Vestide-internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Vestide kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
  6. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Vestide.
  7. Vestide kan niet garanderen dat de internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.