Ik ben huurder Ik ben woningzoekende Over WOONBEDRIJF, Vestide
Locatie: Ik ben huurder    Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

 
AA

Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant maken samen werk van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is een speciaal fonds ingesteld: het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Met dit fonds, jouw idee en onze kennis, brengen we samen kunst en cultuur in de wijken.

Cultuurprojecten
De projecten die we ondersteunen zijn kleinschalig en gericht op een straat, buurt of wijk. Een project is bedoeld om bewoners bij elkaar te brengen en te verbinden met behulp van kunst, theater, muziek, fotografie, design, taal, dans, etc. 

Goed idee?
Heb jij een goed idee om de straat of buurt tot leven te brengen? Ben jij bewoner, artiest of kunstenaar met een goed idee? Vul dan het aanmeldformulier in! 

Hoe werkt het?

  • Vertel ons jouw idee door het aanvraagformulier in te vullen. Het Buurtcultuurfonds is alleen bedoeld voor culturele activiteiten zoals kunst, theater, muziek, fotografie, design, taal of dans.
  • Woonbedrijf beoordeelt of jouw idee:
    - nog niet bestaat in de wijk/aanvullend is
    - past binnen de gewenste ontwikkelingen in de wijk
    - huurders van de corporatie voldoende betrekt
  • Als jouw idee uitgevoerd wordt, kunnen we je helpen met het vinden van een cultuurmaker. Zoals een docent, designer of kunstenaar.
  • Na afloop leg je verantwoording af van de kosten via bonnen, rekeningen en een fotoverslag.

De voorwaarden staan in het aanvraagformulier.

Kijk hier voor meer inspiratie.


Buurtcultuurfonds Woonbedrijf is een samenwerkingsverband van Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) co├Ârdineert en begeleidt de aanvragen.