Ik ben huurder Ik ben woningzoekende Over WOONBEDRIJF, Vestide
Locatie: Ik ben huurder    Huren en zo.....    De huur opzeggen

De huur opzeggen

 
AA

Je moet je huurovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen. De wettelijke opzegtermijn is minimaal één maand. Opzeggen kan op elke werkdag van de maand. Zeg je de huur bijvoorbeeld op 12 februari op, dan eindigt de huurovereenkomst op zijn vroegst op 12 maart. Houd er wel rekening mee dat de einddatum een werkdag moet zijn ( ma. t/m vrij.)

Het opzeggen van de huur kan alleen digitaal met het formulier beëindiging huurovereenkomst

Bevestiging huuropzegging
Heb je de huur schriftelijk opgezegd? Dan is de beëindiging van de huurovereenkomst definitief. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de huuropzegging, krijg je van ons een schriftelijke bevestiging. Daarin staat op welke datum de huur wordt beëindigd en op welke dag de gebiedsbeheerder langskomt voor de eerste inspectie van de woonruimte. Komt het op die dag niet uit? Maak dan snel een nieuwe afspraak met de gebiedsbeheerder. Geef je de huuropzegging af in onze Woonwinkel dan kunnen we aan de balie direct een afspraak maken voor de eerste inspectie.

Eerste inspectie
Tijdens de eerste inspectie wordt je kamer of je hele appartement gecontroleerd. Zaken die niet in orde zijn worden genoteerd in het inspectierapport. In het rapport staat aangegeven wat voor jouw rekening is, de tijd die je krijgt om zelf alles in orde te brengen en de datum van de eindinspectie. Het inspectierapport dient door jou en de gebiedsbeheerder ter plaatse ondertekend te worden. Een kopie van het ondertekende rapport is voor jou bestemd.

Eindinspectie (oplevering)
De eindinspectie vindt plaats op de met jouw afgesproken datum en tijd. Bij de eindinspectie dient je kamer/appartement geheel ontruimd en bezemschoon te zijn. Leidraad voor de controle is het inspectierapport van de eerste inspectie. Nu wordt definitief vastgelegd of alles in orde is, welke punten alsnog hersteld moeten worden en wie dit gaat betalen. Ook dit rapport dient ter plaatse door jou en de gebiedsbeheerder van Vestide ondertekend te worden. Een kopie van het ondertekende rapport is voor jou bestemd.

Hoe je woning op te leveren:

 • De woonruimte moet schoon zijn, inclusief ramen en aanwezig sanitair en keukenblok;
 • De woonruimte moet leeg zijn, dus privé-eigendommen dienen uit de woonruimte en bijbehorende gemeenschappelijke ruimten verwijderd te zijn;
 • Schilderwerk van deuren en kozijnen,- en het texwerk op plafonds en muren moeten bij oplevering een verzorgde uitstraling bezitten. Niet acceptabel schilder-, of texwerk moet op aanwijzing van verhuurder voor einde huurperiode worden overgeschilderd.
 • Overgeschilderde of beschadigde contactdozen en schakelaars worden niet geaccepteerd;
 • Schroeven en spijkers in en stickers en plakbandresten op wanden, plafonds, deuren en kasten moeten worden verwijderd;
 • Haken aan deuren, kasten, tegels en muren worden niet geaccepteerd.

Overname
Naast het definitieve inspectierapport bestaat er een overnameformulier. Op dit formulier kunnen zaken vermeld kunnen worden die niet tot het gehuurde behoren, maar die door jou zijn overgedragen aan de nieuwe huurder. Dit formulier dient zowel door jou als door de nieuwe huurder ondertekend te worden. Is hieraan voldaan, dan hoef je bij het verlaten van de woonruimte die bewuste zaken niet te verwijderen. Bij het ontbreken van de lijst of een handtekening van de nieuwe huurder dien je de achtergelaten zaken alsnog te verwijderen. Doe je dit niet? Dan zal Vestide voor verwijdering zorgdragen. De kosten komen in dit geval voor jouw rekening.

Sleutels
Bij de eindinspectie dienen alle sleutels bij de gebiedsbeheerder ingeleverd te worden. Het aantal sleutels staat vermeld in het rapport dat samen met jou is opgemaakt bij de eerste inpectie. Alleen originele sleutels worden geaccepteerd. Ontbrekende sleutels zullen op jouw kosten worden bijgemaakt.

Eindafrekening
Nadat de inspecties zijn uitgevoerd, de sleutels zijn ingeleverd en de laatste huurdag is verstreken, wordt door Vestide de eindafrekening opgesteld.

Ongeveer twee á drie weken na de contractuele beëindiging van de huurovereenkomst kun je van ons de eindafrekening verwachten. De eindafrekening is een overzicht van alle nog te ontvangen of te betalen bedragen. Een positief saldo zal aan jou overgemaakt worden en een negatief saldo dient door jou aan Vestide overgemaakt te worden. Je kunt hiervoor ook in onze Woonwinkel langskomen en het openstaande bedrag per pin of met je VISA kaart of Mastercard betalen.

De afrekening van de servicekosten volgt later. Aan het eind van het jaar worden de voorschotten servicekosten vergeleken met de werkelijk gemaakte kosten. Het verschil wordt met jou verrekend. Dit kan positief zowel als negatief zijn. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de periode dat je gebruik hebt gemaakt van de woonruimte.

Checklist verhuizen
Wanneer je gaat verhuizen, heb je veel meer aan je hoofd dan alleen de woonruimte leeg en netjes achterlaten. Om je een handje te helpen hebben we een controlelijstje voor je gemaakt:

 • Tijdig de huur opzeggen van je oude kamer of appartement;
 • Verhuispakket ophalen op het postkantoor. Met het verhuisformulier in dit pakket kun je in één keer je post laten doorsturen én je nieuwe adres aan allerlei bedrijven en instellingen doorgeven. Ook kun je zo verhuiskaarten bestellen. Handige tip: aan de speciale doorstuuretiketten kun je meteen zien welke afzenders je nog geen adreswijziging hebt gestuurd; 
 • Je bank(en) een adreswijziging sturen; 
 • Automatische overschrijvingen laten aanpassen; 
 • Medische instellingen inlichten: je huisarts, tandarts, specialisten (denk aan nieuwe ziekenhuispasjes), ziektekostenverzekering, dierenarts en apotheek; 
 • Verzekeringen laten aanpassen, nieuwe verzekeringen afsluiten; 
 • Aansluitingen voor gas, water, elektra en internet afmelden, indien sprake is van individueel gebruik en eventueel weer aanmelden voor je nieuwe adres; 
 • Bevolkingsregister van je gemeente laten aanpassen. In het verhuispakket van het postkantoor zit hiervoor een speciaal formulier; 
 • Adreswijzigingen sturen naar familie, vrienden, school/opleiding, werkgever(s), clubs, verenigingen etc.
Veel succes met je verhuizing en veel woonplezier in je nieuwe woning!